FrameStats

 סטטיסטיקות אזורי פגיעה

knifeshot

headshot

bodyshot

handsshot

legsshot

backshot